Joan Juanola i el mar

Vares viure i deixar-nos com ho fan els genis….
A LA TEVA MANERA i quasi sempre incompresos (ni falta que fa que els entenguin o els comprenguin)
‘My Way’

 

Joan Juanola
‘Que tinguis el teu cel tan a prop, com has tingut tant a prop el teu mar’
Descansa en pau

 

 

Un geni, i que de ben segur ell no està plorant. No sabia d’aquest ‘plorar’ Ell contagiava alegria.