Éric Vinaixa – ‘Moltes Gràcies’ (directe), by Radio Pedret