Escac Mat, by Radio Pedret

Avui a casa (no és una broma)
Jo jugo a escacs cada dia i els nens s’hi fixen en tot… el meu molt més

– Papa! – Sí, digues.
– El rei no el maten mai, Oi?
– Cert fill
– Però no és l’únic que li fan escac (la raina també) i a vegades li fan escac mat i és quan s’acaba la partida.