Millo pidió ‘disculpas’ y Zoido se vanaglorió, by Radio Pedret

 

També deixem el so per si censuren el You Tube o el Facebbok