Dia molt Trist, by Radio Pedret

Dia Trist
No tan sols és LLIBERTAT,
És, DIGNITAT SENSE HUMILIACIÓ