Depriment

“España és l’únic país d’Occident que deprimeix als seus ciutadans”

Quim Pedret