Les Dites del Guillem Plujà i Morató

 

 

Cinc fadrins godins
de la sala caputins,
varen anar a l’hort godal
de la sala caputal.

Vam varaval !

I varen matar una llebre gudera, de la sala caputera.
I els cinc fadrins godins, li varen dir a la mestressa godesa
de la sala caputesa.
Si el hi couria la llebre godera,
de la sala caputera

Sí, cinc fadrins godins de la sala caputins,
us faré un suquet godet de la sala caputet

Vam Varadet!

I els cinc fadrins godinns de la sala caputins,
creient menjar llebre godera
de la sala caputera,
vàrem menjar gat godat de la sala caputat

Vam Varaval!

 

 

Popular Alt Empodanesa