No es lo mismo… com deia Alejandro Sanz, by Quim Pedret

No és el mateix ‘Empordà TV de Roses’ que »Empor-tis una TV de Risses»